276288

Obrázky:

Moje první práce v roce 2002. Bylo to pro kolegu do práce za flašku.